sergi

PDF katalog i癟in l羹tfen t覺klay覺n.
PDF katalog için l羹tfen t覺klay覺n.

Davetli k羹ratör Deniz Erba’覺n arayuzgaleri.com sanatç覺lar覺 seçkisi “Iskarta”, sistemin 羹zerine t羹m yat覺r覺m覺n覺 yap覺p 覺skartaya ç覺kard覺覺 bedenin, sanat覺n geri dön羹羹m stratejileriyle yeniden 羹rettii metaforlar覺 羹zerine bir grup sergisi.

 
Alternatif Sanat ve K羹lt羹r Platformu HAYAKA ARTI’n覺n “sanat覺n sanal ile fiziksel d羹nya aras覺nda serbest dola覺m覺n覺 salamay覺” amaçlayan iletiim projesi www.arayuzgaleri.com’un ikinci sergisi 18 Nisan tarihinde Tophane’de aç覺ld覺. “Aray羹z” kavram覺 ve internet platformu 羹zerinden sanat 羹retimi için açt覺覺 tart覺ma-kar覺lama d羹zlemi, sanat 羹retiminin sanal ve fiziksel alanlardaki varolular覺 hakk覺nda d羹羹nmek için ikinci kez galerinin fiziksel alan覺na ta覺n覺yor. Davetli k羹ratör Deniz Erba, aray羹zgaleri internet d羹zlemindeki 300’羹n 羹zerindeki sanatç覺 profili aras覺ndan yapt覺覺 seçkide yer alan sanatç覺lara  “biyo-iktidar” kavramsal çerçevesine cevap veren iler önermelerini teklif etti. Böylece serginin temel izleini, medya ve iletiim kanallar覺nda, siyasetin g羹ndeminde her haline ahit edildiimiz, iktidar覺n alan覺na girmi beden ve yaam oluturdu. Kolaj, pent羹r, fotoraf ve benzeri tekniklerle bedeni ve yaam alan覺n覺 parçalayan sonra tekrar birletiren, bedenin özel, kamusal ve siyasi alan içerisindeki varoluu 羹zerine kurgular sunan bu çal覺malar, biyo-iktidar kavram覺 羹zerine d羹羹nmek için bir alan aç覺yor. Cinsel kimlik, kad覺nl覺k, evlilik, çal覺ma hayat覺, kariyer ve aile gibi sosyal kal覺plar, politikan覺n nesnesine dön羹en bedenin ve hayat döng羹s羹n羹n halleri ve potansiyelleri, iktidar覺n bedenle ilikisi sergiye kat覺lan sanatç覺lar覺n ele ald覺klar覺 temalar aras覺nda.

襤ktidar mekanizmalar覺n覺n art覺k bölgeler, corafyalar, toprak parçalar覺 ve fiziki alan 羹zerinden deil, bizzat insanlar覺n ve toplumlar覺n hayatlar覺, biyolojik varolular覺, bedenleri 羹zerinden iledii bir d羹nyada ya覺yoruz. Eitim, sal覺k, hukuk gibi yaam覺n her alan覺nda çeitli d覺lama, kapatma, gözetleme, hayatta tutma ve hayat覺 sonland覺rma mekanizmalar覺 yoluyla bedene yönelen iktidar, toplum 羹zerinde kitlesel, genel bir tahakk羹m uygulamak yerine art覺k her bireyin bedenini ve hareketlerini kontrol alt覺nda tutabilecek ve biçimlendirebilecek araçlara sahip. Beden politikleiyor, politikletii oranda da bireysel kar覺 duru, bakald覺r覺 ve direni alanlar覺 da çoulla覺yor. Bu koullarda, sanat覺n beden ve bedenin yaam覺yla olan kökl羹 ilikisini g羹n羹m羹z sanat 羹retimleri paradigmas覺ndan tekrar ele almay覺 deniyor “Iskarta” sergisi.

Yeim Aaolu, Dilara Akay, Rafet Arslan, Seçkin Ayd覺n G羹ne Bulut, zge Enginöz, Eda Gecikmez, Nurcan G羹ndoan, Burak Karacan, Raziye Kubat, Zekine Kundukan, H羹seyin R羹stemolu, efik zcan, 襤lhan Say覺n, Seda Sela, Erdal Sezer, Gonca Sezer, Meltem S覺rt覺kara, Yasemin enel ve Ercan Vural’覺n bedeni konu alan farkl覺 tekniklerdeki ileri, 1 Haziran tarihine kadar HAYAKA ARTI ’da gör羹lebilir.

HAYAKA ARTI
Çukurcuma Cad 19A Tophane Istanbul
T: +9 0212 252 5490
Ziyaret Saatleri: Sal覺 - Cumartesi 12:00-18:00
www.hayakaarti.com
info@hayakaarti.com

羹ye ol / giri yap
kategoriler
癟izim
dijital sanat
duvar sanat覺
enstalasyon
fotoraf
heykel
ill羹strasyon
kolaj
performans sanat覺
resim
ses
video-art
dier
linkler
羹yeler
k覺rm覺z覺 turuncu sar覺 yeil turkuaz mavi mor mavi siyah mor siyah pembe siyah turuncu siyah beyaz kahverengi gri siyah gri gri siyah
mozilla, chrome veya safari taray覺c覺lar覺n覺 繹neriyoruz